Een klankbord voor en van de consument

Maximillian

Stichting WeSmoke is een consumenten organisatie die het drugsbeleid positief wil beïnvloeden.De stichting richt zich met name op de vraagstukken rondom cannabisliefhebbers en coffeeshopbezoekers.

Aan de grondslag van onze organisatie ligt het belang van een beschermende omgeving zoals een coffeeshop, waar cannabis in alle vrijheid en veiligheid aangeschaft en/of genuttigd kan worden. Bescherming van de volksgezondheid dient hierbij de hoogste prioriteit te hebben. Daarnaast pleiten wij voor de keuzevrijheid om specifiek voor persoonlijke doeleinden één of enkele cannabisplanten op een veilige manier te telen. 

DimitriInterviewDit bereiken wij door deelname aan het maatschappelijk debat en het organiseren van gezamenlijke projecten op het gebied van voorlichting en bewustwording. Onze stichting heeft een landelijke dekking met een achterban van duizenden inschrijvingen. De informatie van deze mensen en de signalen uit het land geven ons een actueel beeld van de knelpunten die worden ervaren in het huidige beleid. Door publiekelijk en informatief op te treden en aanbevelingen te doen aan lokale en landelijke overheden en de politiek, wil onze stichting bijdragen aan vrijheid, gezondheid en veiligheid van cannabisliefhebbers en coffeeshopbezoekers.

Gratis en anoniem inschrijven
Ideeënbus
Contact

.                                                                           .