Welkom bij Stichting WeSmoke

EnglishUsAvlag

Stichting WeSmoke is een organisatie die vanuit haar ervaringsdeskundigheid het drugsbeleid positief wil beïnvloeden. De stichting richt zich met name op de consumptie van softdrugs zoals cannabis.

Dit doen wij door deelname aan het maatschappelijk debat en het organiseren van gezamenlijke projecten op het gebied van voorlichting en bewustwording. Onze stichting heeft een landelijke dekking met een achterban van duizenden inschrijvingen. De informatie van deze mensen en de signalen uit het land geven ons een actueel beeld van de knelpunten die worden ervaren in het huidige beleid. Door publiekelijk en informatief op te treden en aanbevelingen te doen aan lokale en landelijke overheden en de politiek, wil onze stichting bijdragen aan vrijheid, gezondheid en veiligheid van benadeelden in onze samenleving.

—————————————————————————————————

 

Gratis en anoniem inschrijven
Steun en Donatiemogelijkheden
Archief
Consumentenservice en Klachtenrubriek
Kalender WeSmoke
Ideeënbus
Bestuursinformatie
Contact

.                                                                           .