Een klankbord voor en van de consument

EnglishUsAvlagStichting WeSmoke is een consumenten organisatie die vanuit haar ervaringsdeskundigheid het drugsbeleid positief wil beïnvloeden. De stichting richt zich met name op de vraagstukken rondom cannabisconsumenten en coffeeshops. Aan de grondslag van onze organisatie ligt het belang van een beschermende omgeving zoals een coffeeshop, waar cannabis in alle vrijheid aangeschaft en/of genuttigd kan worden. Daarnaast pleiten wij voor de keuzevrijheid om specifiek voor persoonlijke doeleinden één of enkele cannabisplanten op een veilige manier te telen.

Dit bereiken wij door deelname aan het maatschappelijk debat en het organiseren van gezamenlijke projecten op het gebied van voorlichting en bewustwording. Onze stichting heeft een landelijke dekking met een achterban van duizenden inschrijvingen. De informatie van deze mensen en de signalen uit het land geven ons een actueel beeld van de knelpunten die worden ervaren in het huidige beleid. Door publiekelijk en informatief op te treden en aanbevelingen te doen aan lokale en landelijke overheden en de politiek, wil onze stichting bijdragen aan vrijheid, gezondheid en veiligheid van cannabisliefhebbers en coffeeshopbezoekers.

Gratis en anoniem inschrijven
Kalender WeSmoke
Ideeënbus
Contact

.                                                                           .