Welkom bij Stichting WeSmoke

EnglishUsAvlagStichting WeSmoke is een organisatie die vanuit haar ervaringsdeskundigheid de effecten van het drugsbeleid positief wil beïnvloeden. De stichting richt zich met name op de consumptie van softdrugs zoals cannabis.
Dit doen wij door deelname aan het maatschappelijk debat en het organiseren van gezamenlijke projecten op het gebied van voorlichting en bewustwording. Onze stichting heeft een landelijke dekking met een achterban van duizenden inschrijvingen. De informatie van deze mensen en de signalen uit het land geven ons een actueel beeld van de knelpunten die worden ervaren in het huidige beleid. Door advies te geven en aanbevelingen te doen aan lokale en landelijke overheden en de politiek, wil onze stichting bijdragen aan
vrijheid, gezondheid en veiligheid in onze samenleving.

—————————————————————————————————

menuVrienden    menuArchief    menuKalender